TRISS av Triss [BST] 29:e Jan – 24:e Feb 2016

triss

HL Gallery är stolta att presentera Triss [BST], som i år firar tjugo år som aktiv graffitimålare och som under åren blivit en av Sveriges största, inflytelserikaste och stilmässigt mest intressanta graffitimålare hittills. För Triss är stil, graffitins kärna, drivkraften och den Göteborgska wildstylen från 90-talet, som han själv växt upp med, alltid varit en stor inspirationskälla. Han förenar outtröttlig kvantitet med ett kompromisslöst fokus på kvalité och utvecklar konstant sin egen stil på ett obrytt och nästintill respektlöst sätt. Ständigt på väg framåt i en fart som gör det svårt för de som försöker kopiera hans idéer att hänga med.

På senare tid har han, parallellt med sitt målande i det offentliga rummet, på ett koncentrerat och målmedvetet sätt tagit sitt privata skapande till en ny nivå. Genom att applicera samma fokus och energi, som i sin övriga graffiti, fast på dukar och träskivor har han skapat intensiva tavlor där varje yta är fylld till bredden av färg, form och framförallt – stil. Med olika tekniker, där sprayfärg blandats med bläck, akryl och airbrush, har verken producerats med samma kompromisslösa inställning som all Triss graffiti: Stolthet över att vara just Graffiti.

Missa inte “TRISS” på HL Gallery, Triss [BST]‘s första soloutställning och en unik chans att se hans verk på ett nytt sätt, samt ta del av ett konstnärskap som i vanliga fall ständigt riskerar att snabbt tvättas bort, målas över eller rulla iväg.

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 29:e Januari kl 18.00- 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 24:e Februari 2016

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm

Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
http://www.HLgallery.se

English:
HL Gallery is proud to present “TRISS” by Triss [BST], which in 2016 celebrates twenty years as an active graffiti writer. Over the years he has become one of the largest, most influential and stylistically most interesting writer in Sweden so far. Styles, the core of graffiti, is his main driving force and Gothenburg wildstyle from the mid 90′s, wich he grew up with, has always been a great inspiration. He combines tireless quantity with an uncompromising focus on quality and constantly developing his own style in a careless and almost disrespectful manner. Constantly moving forward at a pace that makes it difficult, for those trying to copy his ideas, to keep up.

In recent times, he has, along with his painting in the public space, taken his private creation to a new level in a concentrated and purposefully way. By applying the same focus and energy, as in his regular graffiti, onto canvases and wood panels, he has created intense paintings where every surface is filled to the maximum with colors, shapes and above all – style. With various techniques, mixing spray paint with ink, acrylic and airbrush, the art works have been produced with the same uncompromising attitude as with all graffiti by Triss: They are proud to be just graffiti.

Do not miss the “TRISS” exhibition on HL Gallery, Triss [BST] ‘s first solo show ever and a unique chance to see his graffiti in a new way, as well as take part in an oeuvre that normally and constantly risk being quickly washed off, painted over or roll away.

A warm welcome to the opening on Friday, January 29th at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until 24th February 2016

HL Gallery
St. Eriksgatan 64
Stockholm

Open Mon – Fri 11:30 to 18:00 Sat 11:30 to 16:00.

http://www.HLgallery.seLeave a Reply