Pieces of a Piece av Que [WUFC] 2:a – 26:e Oktober 2015

Q_pose

Att ta sig rätten att uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet och samtidigt inte be betraktaren om lov anser många vara den viktigaste aspekten av graffiti. Om graffiti inte är olaglig, ja då är det inte längre graffiti. Därför är det inte konstigt att graffitins roll som utställningskonst debatterats flitigt. Vissa menar att genom att ta in graffitin i galleriernas finrum legitimeras och uppmuntras kriminell aktivitet, medans andra menar att graffitin förlorar sitt rebelliska värde så fort det hamnar på en duk.

Que började måla i början på 90-talet och har sedan dess, tillsammans med sitt crew WUFC, färglagt tusentals väggar och tåg världen över. 2002 fick han en idé, han ville skapa graffitirelaterad konst i sin råaste form. Under åtta missions packade han, bortsett från sprayburkar, munstycken och liknande, ner canvasdukar som sedan tejpades upp på totalt sju olika tåg och en tunnelbanestation. Efter att målningarna var klara plockades respektive duk ner och togs med hem.

I utställningen “Pieces of a Piece” så har graffiti, i dess mest sanna form, överförst från olagliga ytor och på så vis har konstformens essens behållits, utan att de ursprungliga värdet förlorats. Om det legitimerar eller uppmuntrar kriminell aktivitet? Det är upp till var och en som betraktare att avgöra.

Några av verken har tidigare visats i boken Writers United (2005) och nu forsätter de alltså sin resa hos oss på HLgallery.

Varmt välkommen på vernissage Fredag den 2:a Oktober kl 18.00- 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 26:e Oktober 2015

HL Gallery
S:t Eriksgatan 64
Stockholm
Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
http://www.HLgallery.se

English:
To express themselves artistically in public spaces and at the same time not asking for permission, many consider to be the most important aspect of graffiti. If graffiti is not illegal, then it is no longer graffiti. Therefore it is no wonder that the role of graffiti as exhibition art is debated. Some argue that bringing in graffiti to the galleries encourages criminal activity, while others argue that the graffiti loses its rebellious value when it lands on a canvas.

Que started painting in the early 90s and with his crew WUFC, painted thousands of walls and trains worldwide. In 2002 he had an idea, he wanted to create graffiti related art in its rawest form. During eight missions he packed, apart from spray cans and nozzles, canvases and taped them up on seven different trains and a subway station.

Some of the works have previously been shown in the book Writers United (2005) and now continues the  journey with us at HLgallery.

A warm welcome to the opening on Friday, October 2 at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until 26th October 2015

HL Gallery
St. Eriksgatan 64
Stockholm
Open Mon – Fri 11:30 to 18:00 Sat 11:30 to 16:00.

http://www.HLgallery.seLeave a Reply