Life Trip – Guldvittring, 2:a December 2016 – 4:e Januari 2017

guldcittring


Filmen

”Life trip” är lite som att ”hitta meningen med livet”. Det är någonting man kan försöka med genom tålmodigt ta steg för steg på vad som anses vara “rätt sätt”, eller välja att bara hoppa på tåget och följa med på resans gång. Det är precis det den här filmen handlar om. Vi hoppar på och åker genom världen med ett positivt tänkande som främsta fokus, som delas bland vänner, godsvagnar, snabbmat, panels, öl, natur och fiske. Oavsett tid, plats eller mående i livet är vi tillsammans på denna resa allihopa.

Bilderna
Fotografen Guldvittring har, med naturen som främsta inspirationskälla och sin eviga lust att vända på stenar för att hitta nya äventyr, levt graffiti i närmare 20 år. I utställningen på HL Gallery får vi följa med när tunnelbanans ofta stressiga miljöer ersätts av kvittrande fåglar och forsarnas brus.

Bonus: Stains Magazine release!
Stains magazine är en ny tidning med 100% fokus på Svensk graffiti!
I uppföljaren Issue 2 får vi 48 sidor fullproppade med 99.9% bilder. Kapitlena fördelade mellan Stockholmståg, blandade Svenska tåg, väggar av olika slag samt spraycations med svenska målare utomlands.
Issue 2 innehåller även totalt 4 specialare med inga mindre än Roxes [CWD TM],
Meit [RGE HLC], Like [VIMOA CNR] och 4608!
Tidningen släpps till ett specialpris kvällen till ära och finns efter vernissaget att köpa på www.HLSTORE.com, samt i båda Highlights markbutiker.

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 2:e December kl 18.00 – 21.00.
Utställningen pågår t.o.m. den 4:e Januari 2017.

HL Gallery

St: Eriksgatan 64
Stockholm

Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
www.HLgallery.se

English

The movie
“Life trip” is a bit like “finding the meaning of life.” It’s something you can try to find by taking step by step in what is considered “the right way”, or you can choose to just jump on the train, let go and just let it take you on a journey. That’s exactly what this film is about. We jump on and go through the world with positive thinking as the main focus, which we is share among friends, freight trains, fast food, panels, beer, nature and fishing. No matter the time, place or mood in life, we are all together on this journey.

The Pictures
Photographer Guldvittring has, with nature as the main source of inspiration and his eternal desire to turn over stones to find new adventures, lived graffiti for over 20 years. In the exhibition at HL Gallery we get to follow when the often stressful environments of the Stockholm Subway are replaced by the chirping of birds and rapids noise.

Bonus: Stains Magazine release!
Stains Magazine is a new magazine with a 100% focus on Swedish graffiti!
In the sequel, Issue 2, we get a toalt of 48 pages packed with 99.9% pictures. The chapters consists of Stockholm trains, Mixed Swedish trains, various kinds of walls and spraycations, with Swedish writers abroad.
Issue 2 also contains a total of 4 specials with non less than Roxes [CWD TM], Meit [RGE HLC], Like [VIMOA CNR] and 4608!

A warm welcome to the opening on Friday, December 2:nd at 18.00- 21:00.
The exhibition continues until Januari 5:th 2017

HL Gallery
St. Eriksgatan 64
Stockholm
Open Mon – Fri 11:30 to 18:00 Sat 11:30 to 16:00.
www.HLgallery.seLeave a Reply