COLOR BLIND av Dekis [MOAS TWC], April 27 – Maj 19, 2018

dekis

Highlights är stolta att presentera “COLOR BLIND” av Dekis [MOAS TWC], 27:e April – 19:e Maj, 2018 (For English, please scroll down)

Stockholmsfödda Uppsalamålaren Dekis har haft ett konstintresse så länge han kan minnas. När han snubblade över graffiti i en tidning på Rap-SM 1992, och i samma veva lärde känna en lärare från den legendariska Aerosolskolan i Uppsala, etablerade sig intresset för konstformen på allvar. Bildspråket var i första hand det som fascinerade honom.

Under de senaste 25 åren har Dekis med influenser från bl.a. Skil, Bates, Cake, Kegr och Ikaros, fokuserat på att hitta en egen stil, dels p.g.a. av den den personliga uppfattningen att graffiti I huvudsak handlar om stil, men också för att kringgå det faktum att han själv inte kan skilja på vissa färger. Tron att färgblinda ser i gråskala är vanlig men termen är vilseledande då total färgblindhet är sällsynt. I de flesta fall innebär det istället svårigheter att skilja på vissa färger, vilket kan upplevas som begränsande men också i vissa fall utvecklande. Dekis har genom åren utvecklat sätt att närma sig färgspråket med andra verktyg, som att läsa färgernas namn på sprayburkarna, höra sig för med andra och framförallt memorera vad som funkar ihop och inte.

I Color blind by Dekis på HL Gallery får vi se ett antal verk av traditionell graffiti på duk, skapat med blandteknik. Vernissaget går av stapeln Fredag den 27:e April, 18:00-21:00, på S:t Eriksgatan 64 i Stockholm. Utställningen hänger sedan uppe t.o.m. 19e Maj, 2018. Varmt välkommen!

HL Gallery / Highlights Vasastan
St: Eriksgatan 64
Stockholm
Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
www.HLgallery.se

————————–————

Highlights are proud to present “COLOR BLIND” by Dekis [MOAS TWC], April 27 – May 19, 2018.

The Stockholm-born Uppsala writer Dekis has had an art interest as long as he can remember. As he stumbled upon graffiti in a free magazine at Rap-SM in 1992, and in the same time got to know a teacher from the legendary Aerosol school in Uppsala, the interest in the art form seriously established. The imagery of graffiti was the first thing that caught his attention.

During the past 25 years Dekis has, with influences of writers as Skil, Bates, Cake, Kegr and Ikaros, among other things, had a main focus of finding his own style, partly because of the personal perception that graffiti is essentially about style, but also to circumvent the fact that he has troubles with color matching in general. The belief that color blind see in grayscale is common but the term is misleading as complete color blindness is very rare. In most cases, it means difficulties separating different colors, which can be perceived as limiting but also in some cases developing. Dekis has over the years instead developed ways to approach the color language with other tools, such as reading the color names on the spray cans, checking with others to see if the colors match and memorizing what works with each other.

In Color Blind by Dekis at HL Gallery, we can see a number of works of traditional graffiti on canvas, made with mixed media. The opening will take place Friday April 27, 18:00 – 21: 00, at S: t Eriksgatan 64 in Stockholm. The exhibition is up until Saturday May 19, 2018.
A warm welcome!

HL Gallery / Highlights Vasastan
St: Eriksgatan 64
Stockholm
Mon – Fri 11:30 – 18:00, Saturdays 11:30 – 16:00.
www.HLgallery.seLeave a Reply