Bland svampar och magi av Sken [KCN] 27:e Nov – 19:e Dec 2015

sken3

” Widespread they stand, the Northland’s dusky forests,
Ancient, mysterious, brooding savage dreams;
Within them dwells the Forest’s mighty God,
And wood-sprites in the gloom weave magic secrets.”

Jean Sibelius, 1926

Sken började måla i början av 90-talet längs Kungsängen-linjen i Stockholm. Han har sedan dess gjort sig känd för sina välproducerade målningar på noggrant utvalda betongväggar runt om i staden. Skens breda stil sträcker sig från old school-wild style till finsk funk men oavsett uttryck så bär slutresultatet alltid hans egen omisskännliga prägel. Efter en svår olycka i början av 2000-talet gjorde Sken en ofrivillig paus från graffitin men han var snart tillbaka och fortsätter än idag att sätta färg på ett grått Stockholm. ”Bland svampar och magi” är ett projekt där Sken efter ett längre uppehåll återupptagit akvarellmåleriet, och som ofta i Skens måleri är skog och magi temat.

I samband med utställningen släpps “Sken’s Little Book of Wizards”, en risograftryckt publikation som ges ut av Moon Space Books i 150 numrerade ex.

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 27:e November kl 18.00- 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 19:e December 2015

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm
Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
http://www.HLgallery.se

English:

Sken began painting in the early 90s along the Kungsängen commuter line in Stockholm. He has since become known for his well-produced paintings on carefully selected concrete walls around the city. Sken’s wide style ranges from old school wild style to Finnish funk, but the end result always bears his own unmistakable signature. After a serious accident in the early 2000s Sken had to take an involuntary break from graffiti, but he was soon back on track and and is still bringing color to the grey town of Stockholm. ”Bland svampar och magi” (”Among Mushrooms and Sorcery”) is a project where Sken has returned to watercolor painting after a long hiatus, and as often in Sken’s art the motif is the forest and the magic world.

At the exhibition “Sken’s Little Book of Wizards” will be released, a risograph printed book published by Moon Space Books in 150 signed issues.

A warm welcome to the opening on Friday, November 27th at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until 19th December 2015

HL Gallery
St. Eriksgatan 64
Stockholm
Open Mon – Fri 11:30 to 18:00 Sat 11:30 to 16:00.
http://www.HLgallery.seLeave a Reply