Serio av Serio [WO - GHS] 21:a Juli – 12:e Augusti 2017

enserio

2011 satte Stockholmsbaserade Serio som personligt mål att på ett eller annat sätt bli en utav Stockholms mest omtalade writers. Sedan dess har han frekvent satt sin signatur längs gator och i tunnlar, på hustak och stationer och på senaste inriktat sig på tåg, hemma i Stockholm såväl som ute i Europa. I utställningen “Serio” får vi en inblick i Serios liv, med hans sprudlande energi och maniska kärlek för graffiti. “För mig talar känslorna och omgivningarna innan och efter ett mission absolut starkast. Jag insåg det för ett par år sedan och bestämde mig då att alltid ta mig tid att hinna omfamna samt dokumentera lite extra runtomkring platserna jag målar, istället för att bara rusa därifrån så fort du är klar som huvudet gärna ber dig göra. Foto på själva målningen i sig är självklart viktigt, men historierna och minnena med ens vänner är även de lika viktiga för mig att få på bild säger Serio.

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 21:a Mars kl 18.00 – 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 12:e Augusti 2017

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm
Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
www.HLgallery.se

English:
In 2011, Stockholm-based Serio set as a personal goal to become one of Stockholm’s most renowned writers in one way or another. Since then, he has regularly put his signature along streets and in tunnels, on rooftops and in stations, and lately focused on trains, both in Stockholm as well as in Europe. In the exhibition “Serio” we get an insight into Serio’s life, with his sparkling energy and manic love for graffiti. “For me, the feelings and surroundings before and after a mission, is the most important. I realized it a couple of years ago and decided to always take some extra time to embrace and document around the places I paint, instead of just rushing away from a spot as your head likley wants you to do. The photo of the piece itself is obviously important, but the stories and memories with your friends are equally important to have pictures of for me ” says Serio

A warm welcome to the opening on Friday, Juli 21 at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until 12 August 2017Leave a Reply